FonoLab.cz | Audiotechnika a doplňky

Ceska verzeCZ English versionEN Russian versionRU

Offered items are commonly tested with published status report and suggestions. Moreover, we may suggest you on the right combination of audio technique and vintage components to it; as well as on tuning your turntable, installation of classic (Fidelity Research, Micro Seiki, SAEC) and modern (Ikeda, Audio-Technica) Japanese tonearms. Also we offer a great choice of cartridges, replacement stylus, phono preamplifiers and cables.

All components you find in our e-shop are carefully selected and are to the highest world standards of good quality sound. Therefore to assess the completeness and cosmetic condition of the offered items has been adopted the following classification:
 
 NEW  – absolutely new, originally packed product;
 
 NOS  – New Old Stock;
 
 10 / 10  – original packaging opened, the product has not been used, warranty card, original manuals and additional elements included;
 
 9 / 10  – the main product has been used, original packaging is missing, aswell as the original manual or/and no more than one additional element;
 
 8 / 10  – the main product has traces of being used, original packaging is missing, as well the original manual or/and no more than two additionalelements;
 
 7 / 10  – the main product has noticeable cosmetic defects and traces of usage, original packaging and/or no more than three additional elements aremissing.
 
Products in worse condition or completeness for sale are not permitted. We provide 1 year guaranty and service to all our items, no matter whether they are new or vintage.

Obchodní podmínky

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vznikla kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Spotřebitel a kupující jsou od tohoto momentu vázáni vzájemnými právy a povinnostmi.

Spotřebitel je momentem vzniku kupní smlouvy vázán těmito obchodními podmínkami a příslušným reklamačním řádem. Spotřebitel má možnost se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámit před vlastním uskutečněním objednávky, na tuto skutečnost je zřetelně upozorněn před jejím odesláním.

Dodací podmínky

Zboží je doručováno dopravní službou, kterou zákazník zvolí při vytváření objednávky. Objednávka je doručena do 1 - 2 pracovních dnů, v případě, že dané zboží se nachází na skladě. Většinu zboží nabízeného na www.fonolab.cz, však na skladě nemáme z důvodu tvoření nadměrných zásob. U zboží, které nemáme na skladě, trvá doba dodání 18-21 pracovních dnů. Pokud však objednané zboží nedoručíme v daném termínu, tak v takovém případě má zákazník právo na zrušení své objednávky a vrácení peněz, pokud platba za zboží již proběhla. V případě zjištění, že nejsme schopni zboží již dodat (např. se přestane vyrábět), nebo že objednávka nebude kompletní, vyrozumíme zákazníka telefonicky nebo e-mailem. Daňový doklad je doručen se zbožím. Veškerá další komunikace může být uskutečněna telefonicky nebo e-mailem. Ceny přepravy pro konkrétní objednávku se řídí dle planých ceníků České pošty a.s.

Cena zboží

Cena nabízeného zboží již zahrnuje DPH a balné. V některých případech zboží u kterých cena dosahuje 10 tisíc Kč za kus, si prodejce vyhrazuje právo požadovat od zákazníka zaplacení zálohy, která mu bude odečtena při předání zboží.

Platba
- dobírku, platba hotově při převzetí zboží
- platba předem - uhrazení zálohové faktury, platba na bankovní účet

Doprava - Profi / Obchodní balík - objednávky jsou doručovány Českou poštou do 24 hodin. V případě nezastižení adresáta je zásilka uložena na nejbližší poště, kde je ji možné vyzvednout

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

Záruka

Pokud není uvedeno jinak, je na zboží poskytována záruka 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, např. jehel do gramofonů. V tomto případě je záruka 12 měsíců poskytována na skryté vady výrobku. Faktura přiložená u zboží slouží zároveň jako záruční list. Servis zajišťujeme my.

Záruku je možné uplatnit:
1) Přímo v autorizovaném servisu, viz. seznam servisních středisek (bývá uveden v návodu k výrobku).
2) Po telefonické dohodě, nebo zasláním reklamace spolu s kopií daňového dokladu a popisem závady na naší adresu (BOGUR, s.r.o., Seydlerova 2152/53, 155 00 Praha 5).

Právo na odstoupení od smlouvy

Zboží je možné vrátit do 14-ti dnů bez udání důvodu. Zboží musí být nepoškozené, schopné dalšího prodeje a v původním obalu. Předpokladem je písemné odstoupení od smlouvy, které musí být nejlépe společně s vraceným zbožím doručeno nejpozději do výše uvedené lhůty od převzetí zboží. Prodávající v takovém případě vrátí zaplacenou finanční částku do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo tuto finanční částku ponížit o skutečně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením zboží (znovuuvedení zboží do stavu schopného prodeje).
Jakmile obdržíme vrácení zboží, vystavíme do 3 dnů od přijetí dobropis a ten vám zašleme k podpisu. Po obdržení vámi podepsaného dobropisu vám neprodleně vrátíme peníze způsobem, jaký si sami zvolíte.
Zboží nikdy nezasílejte na dobírku, v takovém případě bychom jej nepřevzali.
Zboží musí být v absolutním pořádku bez sebemenší známky používání a musí obsahovat veškeré originální obaly, včetně výplně, kompletní dodané dokumentace.
Nelze zpět brát zboží jako např. software, který podlého licenci, či autorskému právu

Důležité upozornění

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 550,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojené, třetí osobě.

Zrušení objednávky

Objednávku je možné zrušit bezprostředně po zadání objednávky a to buď telefonicky, nebo e-mailem. V případě, že bylo zboží již zaplaceno, bude poukázaná částka vrácena zpět na účet zákazníka. Pokud je zboží fyzicky odesláno není možné zásilku stornovat. BOGUR, s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení objednávky zákazníka v těchto případech:
- zboží není možné doručit, protože se již nedodává;
- zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo);
- objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky).

Odpovědnost za obsah

BOGUR, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit ceny a typy nabízených produktů. Ceny jsou platné v momentě odeslání objednávky. Technické specifikace a popisy zboží, které jsou většinou přebírány od dodavatelů, nebo přímo výrobců mohou obsahovat drobné technické odchylky. Prodávající si je vědom své povinnosti řádně informovat o vlastnostech prodávaných výrobků a proto v případě nepřesných informací o zboží bez zbytečného odkladu vzniklý nedostatek (jakmile se o tomto nedostatku dozví) napraví formou opravy či upřesnění údajů o zboží. V případě vzniklých komplikací v důsledku nepřesného informování o vlastnostech zboží, prodávající tyto komplikace vyřeší ve prospěch spotřebitele.
V případě, že zjistíte, že je obsah zásilky poškozen, neprodleně kontaktujte přepravce, který vám zásilku doručil a sepište reklamační protokol. Rovněž kontaktujte i naší prodejnu, budeme se i my rovněž angažovat, aby se reklamace co nejrychleji vyřídila a vy jste tak obdržel (a) od nás nové zboží.

Ochrana osobních údajů

Použití a zpracování poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení objednávky, případně k dalšímu užití v souvislosti s nabídkou obchodu a služeb ze strany prodávajícího. Data nebudou poskytována jinému subjektu. Subjekt údajů má kdykoli možnost písemně vyjádřit nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů a tyto údaje od momentu doručení písemného vyjádření nesouhlasu nebudou nadále používána k žádnému účelu.

Platnost obchodních podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto obchodních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru www.fonolab.cz Obchodní podmínky vstupují v platnost od 01.12.2008

Vrácení peněz

Dodržujeme zásadu "Záruka vrácení peněz", která by měla zvýšit vaši důvěru v nakupování přes Internet. Ta platí pro všechny koncové zákazníky (ne dealery), při dodání zboží přepravní firmou (ne pro osobní odběr v našich provozovnách).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Chápeme vaši situaci. Nemáte možnost si nabízené zboží předem dostatečně prohlédnout nebo se můžete zmýlit při objednávce. Jestliže zjistíte bezprostředně po nákupu, že vám zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, máte je možnost v této lhůtě bez uvedení důvodu vrátit a bude vám neprodleně vrácena kupní cena.

Podmínky pro vrácení kupní ceny:

- Zboží musí být naprosto nepoužité, zabalené v originálním obalu, schopné dalšího prodeje.
- Balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství (kabely, manuály, ovladače . . .)
- Zásilku je třeba odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od doručení zboží. Za datum doručení se považuje den předání zboží přepravní firmou.
- U vracené zásilky musí být přiložena kopie Daňového dokladu.
- Tato garance se nevztahuje na spotřební zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, baterie, žárovky, sáčky do vysavačů apod.) a na zboží pořízené na leasing.
- Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli za dopravné. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou nebo libovolnou přepravní službou. Doporučujeme vám zboží pojistit. Při zaslání dobírkou nebude tato přijata!


Vracené zboží zasílejte výhradně na adresu:
BOGUR, s.r.o.
Seydlerova 2152/53, 155 00 Praha 5

Telefon: +420 608 907 607 (po - pá 8:00 - 16:30 hod.)
Fax: +420 251 616 690

Obchodní informace:
IČ: 26417103
DIČ: CZ26417103
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, v oddílu C, vložce 80569